Accesare Fonduri

Accesare fonduriPOLITICA DE COEZIUNE: Pentru a reduce decalajele existente intre regiuni la nivel european, precum si pentru a intari competitivitatea si ocuparea fortei de munca, Uniunea Europeana a creat instrumente financiare specifice: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR). Fondul Social European (FSE). Fondul de Coeziune (FC). Din aceste fonduri sunt finantate Programele Operationale (PO)

POLITICA AGRICOLA COMUNA: Politica agricola si pentru pescuit este singura gestionata in mod comun la nivel european. De asemenea, 3 instrumente financiare sunt puse la dispozitia Statelor Membre: Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR). Fondul European de Garantare Agricola (FEGA). Fondul European pentru Pescuit (FEP). Din aceste fonduri este finantat Programul National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR)

POR POS CCE POS Mediu POS DRU POS Transport PO DCA PO AT PNDR

Accesare fonduriCINE OBTINE FONDURI: Persoane fizice. Intreprinderi individuale. SRL-urile Microintreprinderile intre 1 si 9 salariati. Societatile agricole, proprietarii de paduri, producatorii. Uniunea Europeana sustine orice om intreprinzator si cu dorinta de a realiza ceva pe cont propriu.
CUM SE POATE OBTINE FINANTARE: Pentru ca un proiect sa beneficieze de finantare din fondurile structurale trebuie sa fie in conformitate cu cerintele specificate in regulamentele europene privind fondurile structurale si cu cerintele din programul operational in cadrul caruia a fost lansata cererea de propuneri de proiecte. Criteriile esentiale, conditiile si documentele necesare pentru accesul la finantare vor fi detaliate in fiecare apel de proiecte si in documentele conexe, inclusiv ghidul solicitantilor. Toate documentele legate de un apel de cereri de proiecte vor fi disponibile pe site-urile Autoritatilor de Management insarcinate cu gestionarea fondurilor structurale si pe site-urile Organismelor Intermediare desemnate de Autoritatile de Management sa indeplineasca diverse activitati.
CINE POATE DEPUNE UN PROIECT: Beneficiarii de fonduri structurale pot fi firme publice sau private (mari, mijloci sau mici), administratiile publice locale, ONG etc. in functie de specificul fiecarui apel de cereri de proiecte si de programul operational in care se incadreaza respectivul apel. Detaliile despre beneficiari eligibili vor fi disponibile in Programele Complement si la fiecare apel de cereri de proiecte.